شرکت تامین دکل صبا دربیست و چهارمین نمایشگاه بین الملی نفت و گاز ایران ...

ادامه

بازدید صمیمی مهندس صالحی مدیریت محترم عامل از پروژه های شرکت...

ادامه

پروژه حفاری و تکمیل چاههای میدان آذر...

ادامه

پروژه حفاری ۱۳ چاه در میادین جنوب ایران...

ادامه